Shutterstock

Är det bra för hälsan att donera blod?

Blodgivare räddar liv, men blir de också friskare av att ge blod?

Bli blodgivare om du vill leva länge. Det är slutsatsen av en stor svensk-dansk studie.

Drygt en miljon blodgivare deltog i studien som visade att risken att dö minskar med antalet årliga donationer. Faktum är att dödligheten minskar med 18,6 procent för varje portion blod som en donator väljer att donera.

Anledningen är troligen att blodgivning skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Vetenskapen är dock inte entydig.

Givare är i allmänhet friskare

År 2022 analyserade nederländska forskare den vetenskapliga litteraturen på området och fann att nio av 14 studier rapporterade om positiva effekter av blodgivning.

Studierna tog dock inte hänsyn till den så kallade "friska donator-effekten". Givare representerar ofta en friskare del av befolkningen, vilket kan leda till feltolkningar.

Exempelvis sjönk den årliga lägre dödligheten i den svensk-danska studien från 18,6 procent till 7,5 procent efter det att man tagit hänsyn till givarnas generellt bättre hälsa.

Även om den positiva effekten av blodgivning på det hjärt-kärlsystemet kanske inte är fullt så stor som man först trodde är blodgivare friskare på andra punkter.

Studier visar nämligen att goda gärningar i allmänhet är gynnsamt, eftersom exempelvis mindre stress och bättre humör är två effekter som är förknippade med att hjälpa människor i nöd.