Shutterstock
Rykande skor

Är det bäst att behålla skorna på inomhus?

En del av mina vänner behåller alltid skorna på inomhus, för att de anser att det är mest hygieniskt. Men stämmer det?

Dina skor är smittbärare. För medan du går runt på gatorna, besöker offentliga toaletter och smutsiga perronger plockar du upp alla möjliga bakterier.

Forskare har undersökt åtskilliga skosulor och skorna kan bära med sig olika bakterier beroende på var vi har varit med dem på.

Läkarskor är proppfulla med bakterier

På ett sjukhus i Polen var 65 procent av läkarnas skor exempelvis infekterade med multiresistenta stafylokocker och Enterococcus faecalis – en bakterie som lever i våra tarmar.

En annan studie av 127 skosulor från vanliga hushåll har visat att 40 procent var förorenade med Clostridium difficile, som orsakar diarré och tarminflammation.

Dessutom har forskare hittat listeriabakterier på 20 procent av de skor, som hade besökt offentliga toaletter. Infektioner med listeria kan leda till sjukdomen listerios, som dödar 20-30 procent av alla som smittas.

Cancerframkallande ämnen hamnar också på skosulorna

Hur många bakterier som fastnar beror i hög grad på skosulornas skick. Gamla och nedslitna skor bär i allmänhet på fler bakterier.

Skorna samlar dock inte bara upp bakterier. Giftiga tungmetaller på marken, cancerframkallande ämnen i asfalten och hormonrubbande ämnen från besprutade områden kan också smyga med in i hemmet om vi inte kommer ihåg att ta av oss skorna.