Shutterstock
Blindtarm funktion

Är ”blindtarmen” verkligen överflödig?

Blindtarmen har länge förbryllat forskare, och många tror att den en rest från urtiden. Men stämmer det verkligen att blindtarmen inte har någon funktion?

Var sitter blindtarmen?

Blindtarmen är en maskliknande tarmstump på 5–10 centimeter. Blindtarmen sitter på den första delen av tjocktarmen och slutar – som namnet antyder – blint.

Den har länge förbryllat forskarna, och många menar att det är en rest från urtiden som mist sin praktiska funktion.

blindtarm

Blindtarmen sitter på den första delen av tjocktarmen och slutar – som namnet antyder – blint.

© Shutterstock

Blindtarmen hjälper tarmbakterie

För några år sedan visade forskare dock att blindtarmen kan spela en roll i immunförsvarets utveckling, speciellt hos fostret, och nu tyder amerikanska undersökningar på att blindtarmen kanske fungerar som en säker tillflyktsort för tarmbakterier, som hjälper till att smälta födan och hindrar skadliga mikroorganismer från att sprida sig.

Bakterierna ligger som ett slemmigt lager – en så kallad biofilm – på blindtarmens inre yta och tycks aktivt hjälpa vårt immunförsvar att såväl bilda som upprätthålla biofilmen. Det är först nyligen som man hittat biofilm i tarmen, och det har visat sig att största delen finns i blindtarmen.

Forskarna menar att de bakterier som ligger i blindtarmen kan flytta sig och återskapa en frisk bakterieflora i resten av tarmsystemet, när en magåkomma har tömt tarmarna efter till exempel en matförgiftning. Med den goda hygien som många länder har i dag har denna funktion blivit allt mindre nödvändig, och därför klarar moderna människor sig alldeles utmärkt utan någon blindtarm.