Shutterstock
Gråtande barn

Är alla tårar likadana?

Tårar kan komma av olika anledningar, men är det också skillnad på vad de innehåller?

Alla våra tårar bildas i tårkörtlarna, som sitter strax ovanför ögats yttersta del och har 10–20 öppningar till vardera öga.

De flesta tårar produceras för att skydda våra känsliga ögon mot bakterier och damm. En normal dag är den totala tåreproduktionen cirka två milliliter.

Slem och fett skyddar ögonen

Tårars sammansättning varierar beroende på varför de produceras.

Den vanligaste typen av tårar innehåller slem, fett, salter, bakteriedödande enzymer och antikroppar. De fördelas hela tiden som en skyddande hinna över ögat när vi blinkar.

Tårars innehåll förändras

Bastårar

Fuktar och avlägsnar mikroorganismer med bland annat slem, fett, salter, bakteriedödande enzymer och antikroppar.

Reflextårar

Bildas när ögat irriteras och spolar bort främmande föremål med ett stort antal enzymer och antikroppar.

Känslotårar

Utlöses av starka känslor som smärta eller sorg och innehåller stresshormoner och smärtstillande ämnen.

Andra tårar framkallas som en reaktion på en oangenäm yttre påverkan, till exempel när vi hackar lök, då det bildas en gas som irriterar ögonen. Denna typ av tårar utgörs huvudsakligen av vatten, men innehåller även enzymer och antikroppar, som ska skölja bort den främmande substansen från ögonen och motverka irritationen.

Slutligen kan tårar utlösas av känslor som stress, sorg och glädje.

Tårar har visat sig innehålla stresshormoner, vilket har fått vissa forskare att tänka att tårar kan vara ett sätt för kroppen att göra sig av med stressande ämnen som ansamlas när vi upplever starka känslor och ställs inför pressade situationer.

Enligt en artikel i Harvard Health Publishing frisätter känslomässigt orsakad gråt även endorfiner som lindrar både fysisk och känslomässig smärta och får oss att må bättre.