Är alla fingeravtryck olika?

Till och med genetiskt identiska tvillingar får olika fingeravtryck. Det fina mönstret bildas helt slumpmässigt under fosterutvecklingen.

© Karen Kasmauski/Getty Images

Inte ens enäggstvillingar, som annars har 100 procent identiska gener, har likadana fingeravtryck. Av samma orsak accepterar polisen och alla domstolarna i världen fingeravtryck som fällande bevismaterial.

Fingeravtrycket förändras inte

Fingeravtryckets uppbyggnad i stort bestäms av generna, men de finare detaljerna bildas slumpmässigt under fosterutvecklingen.

Under tredje och fjärde fostermånaden utvidgar ett vätsketryck huden på fingrarna till en slags “kudde”. När trycket minskar igen veckar sig huden och därmed uppstår virvlar, bågar och slingor i ett mönster som är olika från finger till finger och från person till person.

När fingeravtrycket väl har bildats är det fast etablerat och förändras inte.

Är ditt fingeravtryck unikt?

Utifrån statistiska modeller har forskare kommit fram till att sannolikheten för en fullständig matchning är lika med noll.

Det är svårt att testa om varje avtryck verkligen är unikt. Det skulle kräva att man jämförde avtryck från alla jordens drygt sju miljarder människor.

Alla fingeravtryck kan indelas i tre typer

När en person ska identifieras utifrån ett fingeravtryck fastslår rättsläkaren först vilken typ av fingeravtryck det rör sig om. Fingeravtryck delas in i tre huvudtyper med var sitt karakteristiska mönster: Slingor, bågar och virvlar.