10 saker i din kropp som inte är vettiga

Evolutionen säkerställer att vi som art ska överleva bättre. Men ibland verkar det som resultatet blir mindre framgångsrikt.

Din dumme krop

1) Foten

För fem miljoner år sedan klättrade våra förfäder i träd och behövde en flexibel fot som kunde gripa tag i grenar. När vi lämnade träden blev foten hård men antalet ben förblev desamma. De många benen i foten gör det lättare att bryta exempelvis fotleden eller att vricka foten.

2) Mansbröst

Bröstvårtorna finns där men är helt obrukbara – för män. De är en kvarleva från det tidiga fosterstadiet då vi alla startar med att vara flickor.

3) Prostata

Männens sädesvätska produceras i prostatan men mer gott att säga om det organet finns inte. Organet växer med åldern och eftersom urinröret löper genom prostatan pressas röret samman och det blir svårare att kissa.

Utöver det blir det ofta cancer i körteln: Cancerliknande cellförändringar finns hos 80 procent av alla 80-åriga män.

4) Mellangården

Ändtarmsöppningen sitter – speciellt hos kvinnor – väldigt nära urinröret. Det kan leda till urinvägsinfektioner när bakterier hamnar på villovägar.

5) Bihålorna

Av våra fyra bihålor är de i överkäken på båda sidor om näsan de sämsta. Utloppen i hålorna sitter upptill. Det betyder att ansamlad vätska, snor och slem har svårt att ta sig ut och innebär en större risk för att bihåleinflammation uppstår.

6) Förlossningskanalen

När våra hjärnor växer hänger kvinnors underliv inte med. Det förblir relativt smalt och därför är födslar svårare och mer smärtfulla hos människor än hos andra djur. Den smala förlossningskanalen är enligt flera evolutionsforskare också anledningen till att våra hjärnor inte har blivit större än vad de är nu.

7) C-vitaminer

Tillsammans med övriga primater, fladdermöss, marsvin och vissa fågelarter saknar vi förmågan att på egen hand producera c-vitamin. Därför behöver vi äta frukt och grönt för att hålla immunförsvaret intakt och slippa skörbjugg.

8) Tänderna

Tänderna pressades ihop när de började växa. Men trots det evolutionära framsteget är antalet tänder fortfarande det samma som tidigare. Det innebär smärtsamma visdomständer som trycker på i munnen trots brist på plats.

Dessutom får vi bara en uppsättning vuxentänder.

9) Luftröret

Luftrörets öppning sitter väldigt nära matstrupens öppning. Struplocket stänger för luftröret när vi sväljer men det fungerar inte alltid. Det gör att vi sätter mat i halsen vilket vi värsta fall kan kväva oss.

10) Blindtarmen

Vi vet inte om den över huvud taget har någon funktion hos människor. Men den orsakar stor smärta och kan – om man ha otur – leda till döden.