Konstgjord muskel får sjuka hjärtan att slå

Med hjälp av upplåsbara muskler kan en bygel som placeras runt hjärtat krama en hjärtkammare i taget och se till att hålla i gång organet.

En hjärtpump med konstgjorda muskler har med framgång testats på svaga grishjärtan.

© Payne et al.

Forskare har utvecklat en ny intelligent pump för personer som lider av hjärtsvikt som beror på att den ena hjärtkammaren är alltför svag för att kunna pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen.

I dag måste dessa patienter genomgå en stor operation för att få en hjärtpump vars rör och slangar förs in genom hjärtat.

Patienterna måste också ta förebyggande medicin för att undvika att blodet koagulerar i rören.

Den nya hjärtpumpen, som utvecklats av tyska och amerikanska forskare, sitter utanpå hjärtat.

Den kräver därför varken omfattande operation eller förebyggande medicin.

Konstgjorda muskler

Apparaten består av en bygel med konstgjorda muskler som fästs utanpå den sjuka hjärtkammaren.

Ett litet metallrör på bygeln skjuts in i hjärtat genom ett minimalt hål och placeras på skiljeväggen mellan hjärtkamrarna.

När musklerna kramar hjärtat förs skiljeväggen och ytterväggen i kammaren mot varandra, och blod pumpas ut ur kammaren.

Sensorer ser till att rytmen och styrkan i sammandragningarna passar ihop med rörelserna i den friska kammaren.

I friska hjärtan blir skiljeväggen tjockare och hjälper till att pumpa ut blod ur kamrarna när hjärtat slår.

Därför är den nya tekniken att använda skiljeväggen viktig för att efterlikna hjärtkammarens naturliga pumprörelse.

Hittills har forskarna testat den nya apparaten på fyra grishjärtan med hjärtsvikt. Nu ska långvariga djurförsök visa om den kan användas på människohjärtan.

Uppblåsbara muskler pumpar runt blodet

En sensor övervakar patientens blodtryck och sätter igång konstgjorda muskler så att blod pumpas ut ur en svag hjärtkammare.

1. ANKARE HÅLLER SKILJEVÄGG

Läkare fäster bygeln med de mjuka robotmusklerna utanpå den sjuka hjärtkammaren. Med en nål för läkarna ett litet ankare genom hjärtat och fäster det på skiljeväggen mellan kamrarna.

2. MUSKLER BLÅSER UPP SIG

Musklerna blåser upp sig och pressar ihop kammaren så att blod pumpas ut i kroppen. Mätare i ramen reglerar rörelserna så att den rör sig i takt med hjärtats naturliga rytm.