Kirurger opererar allvarlig hjärnmissbildning hos ett ofött foster

Enligt de kirurger som för första gången någonsin har opererat ett foster med en sällsynt missbildning i hjärnan, kan operationen visa sig markera ett viktigt paradigmskifte.

Ultraljud av ett friskt barn i fosterstadiet.

© American Heart Association

Till en början såg amerikanska Kenyatta Colemans graviditet ut att vara helt normal.

Men kort efter den 30:e veckan upptäcktes något ovanligt under en rutinundersökning med ultraljud.

Rutinkontrollen avslöjade att hennes ofödda dotter hade en allvarlig missbildning i hjärnan som med tiden skulle kunna bli livshotande.

Denna sällsynta sjukdom, kallad Galen-missbildning, har läkarna hittills bara kunnat operera efter födseln – och med stora risker.

Men i Kenyatta Colemans dotters fall har en grupp amerikanska kirurger nu för första gången någonsin lyckats nå djupt in i fostrets hjärna, medan det fortfarande befann sig i livmodern.

Det framgår av deras resultat som har publicerats i tidskriften Stroke.

Kan reducera risken för långsiktiga hjärnskador

Läkarna använde sig en kirurgisk teknik kallad embolisering.

Vad är en Galen-missbildning?

De blockerade med andra ord den abnormala, direkta kopplingen mellan artärer och vener, som kännetecknar Galen-missbildningar, genom att sätta in en pytteliten spole.

Det blev möjligt för dem att navigera runt i moderns livmoder – och de sökte sig fram till rätt plats i fostrets hjärna med hjälp av ultraljud.

Proceduren kan enligt huvudförfattaren till studien, Darren B. Orbach, professor och läkare vid Bostons barnsjukhus, komma att markera ett paradigmskifte i behandlingen av den sällsynta missbildningen i hjärnan.

Risken att barnen drabbas av allvarlig sjukdom och så småningom avlider minskas avsevärt genom att operera redan på fosterstadiet, i stället för att vänta tills barnet har fötts, enligt forskarna.

"Detta kan leda till en markant minskning av risken för långsiktiga hjärnskador, handikapp eller döda hos dessa spädbarn, förklarar Darren B. Orbach i ett pressemeddelande.

Det opererade fostret föddes två dagar ingreppet, därför att mammans fosterhinna sprack.

Men enligt kirurgerna var flickan frisk och pigg över alla parametrar, både direkt efter födseln och vid en kontroll sex veckor senare.