Varför blir man trött av gråt?

Jag har lagt märke till att jag ofta blir otroligt trött efter att ha gråtit.

Crying child

Till skillnad från en rad andra känsloyttringar, till exempel att skratta, att vara sur eller uttråkad, engagerar gråt inte bara muskler i ansiktet utan även många andra ställen i kroppen.

Andningsmuskulaturen får arbeta hårt, eftersom andningen blir snabbare och stötigare.

Hjärtfrekvensen ökar också och följaktligen pulsen. Samtidigt sitter en gråtande person sällan helt stilla, eftersom han eller hon till exempel tar sig för ansiktet, vrider händerna i förtvivlan eller skakar i kroppen.

Gråt är en krävande fysisk aktivitet

Gråt är en mycket komplex aktivitet, som tar sig uttryck på olika sätt hos olika människor. Därför är det också olika precis hur många muskler som används. Likväl råder det ingen tvekan om att gråt är en krävande fysisk aktivitet. Såväl den ökade muskel-, hjärt- och andningsaktiviteten som produktionen av tårar och slem förbrukar extra energi.

Amerikanska forskare mätte i ett försök 1998 energiförbrukningen hos små barn under olika former av aktivitet. Resultaten visade att gråtande barn använder omkring 30 procent av sin totala energiförbrukning på själva gråten.

Att gråta krävde därmed nästan dubbelt så mycket energi som vanlig aktivitet och fyra gånger så mycket som att bara ligga stilla och vara nöjd. Det är med andra ord inte särskilt underligt att både barn och vuxna ofta blir utmattade av att gråta.