Peter Veth/Balanggarra Corp + Illu: Pauline Heaney
känguru, målning, grottmålning, Australien, stenmålning

Känguru är Australiens äldsta målning

En två meter lång grottmålning av en känguru har visat sig vara över 17 000 år gammal och är därmed den äldsta i Australien. Det visar analyser av getingbon.

Människor har bott på den australiska kontinenten i drygt 50 000 år och nu har forskare hittat bevis för att de gjorde detaljerade grottmålningar redan för 17 000 år sedan.

En två meter lång målning av en känguru under en klippa i västra Australien har identifierats att vara landets äldsta.

Grottmålningar är vanligtvis extremt svåra att datera exakt, men både ovanför och nedanför denna grottmålning hittade forskarna resterna av forntida getingbon. Getingbona innehöll organiskt material från växter och djur, och genom kol-14-datering har forskare från University of Melbourne kunnat fastställa att kängurumålningen är mellan 17 100 och 17 500 år gammal.

Dateringen fastställer också att området var relativt tätbefolkat vid den tiden. Det är intressant eftersom Australien fortfarande befann sig i en istid då, och klimatet var både mycket kallare och mycket torrare än vad det är i dag.

17 100 år är grottmålningen i den nordöstra delen av den orörda Kimberleyregionen i västra Australien – minst.

Målningen är gjord på det sluttande taket över en öppen grotta som har varit bebodd av både människor – och även getingar – i tiotusentals år. Kängurumålningen är ett klassiskt exempel på en typ av grottmålning som kallas “irregular infill animal”, där endast delar av djurets kropp är färgad.

Australien kan gömma äldre målningar

Forskarna som har gjort dateringen hoppas att deras studie kan hjälpa till att förstå hur den aboriginska kulturen uppstod och utvecklades.

Enligt forskarna påminner kängurun om de grottmålningar som finns på öar i Sydostasien, vilka har daterats till att vara drygt 40 000 år gamla. Detta kan indikera att det finns en möjlig koppling mellan målningarna och även innebära att det kan finnas oupptäckta grottmålningar i Australien som är ännu äldre än kängurun.