Kan man dricka en manet?

Maneter, till exempel öronmaneter, består mest av vatten. Är det sötvatten, så att man kan täcka sitt vätskebehov genom att äta några maneter?

manet, strand
© Shutterstock

Maneter består av mellan 94 och 98 procent vatten, och bortsett från enstaka salter – i synnerhet sulfat, som maneterna ser till att göra sig av med – har maneterna faktiskt samma salthalt som det omgivande vattnet.

Det går alltså inte att dricka vatten från maneter om man är i sjönöd – det är som att dricka havsvattnet. Öronmaneter och andra maneter har problem med att hålla sig uppe i vattnet.

Deras geléaktiga kropp har inte några kraftiga muskler fästa på ett skelett eller andra hårda delar, så att de med kraftiga simtag kan förflytta sig tillräckligt snabbt för att själva bestämma var de vill befinna sig i vattenpelaren.

De har inte heller luftfickor eller andra sätt att öka lyftkraften, såsom fettdepåer. I stället har de funnit sin egen lösning på lyftkraftsproblemet – de blir helt enkelt ett med sin omgivning.

Försök med maneter har visat att deras lyftkraft styrs av salthalten.

Flyttar man en manet från salthaltigt till mindre salthaltigt vatten, sjunker den till botten, medan ett omvänt försök får maneten att stiga upp till ytan. Ändras salthalten i havsvattnet plötsligt någonstans, fungerar det som en osynlig barriär för maneterna.

De kan dock ganska snabbt byta ut vattnet i sin kropp, så på en timme eller två är maneterna åter ett med sin miljö och kan röra sig fritt i vattnet.

Vissa manetarter är uppskattad mat och en viktig proteinkälla i länder som Kina, Vietnam och Korea. Man äter dem dock inte råa utan torkade och kokade.