Kan man dö av för mycket soja?

Jag älskar soja och har det i nästan allt jag äter. Men kan det vara skadligt för hälsan att äta för mycket av det?

© Shutterstock

En överdriven konsumtion av soja kan vara farligt på grund av den populära smakförstärkarens höga salthalt. Det fick en 19-årig man erfara 2013, då han fick sjukhusvård i Charlottesville i USA efter att ha druckit nästan en liter soja.

Mannen hade fallit i koma och läkarna hann nätt och jämnt rädda hans liv genom att pumpa in sex liter vatten i blodet.

Kort därpå kissade den unge mannen ut fyra liter saltvatten, så att salthalten i hans blod hamnade på en normal nivå igen.

För mycket salt i blodet framkallar ett tillstånd kallat hypernatremi, som kan vara livsfarligt eftersom saltet extraherar vatten ur kroppens vävnader och organ. Hypernatremi kan leda till både vatten i lungorna och hjärnblödning. När vatten extraheras ut hjärnan, så krymper den, vilket ökar risken för att blodkärl brister.

Muskler är beroende av salt

Vi behöver dock en viss mängd salt. Saltets innehåll av natrium är nödvändigt för kroppen, bland annat därför att det hjälper nerver och muskler att fungera.

Den rekommenderade dagliga dosen för en vuxen människa är cirka fem gram salt, som innehåller cirka två gram natrium. Om du äter en matsked soja så har du redan intagit en tredjedel av ransonen.

Salt sätter lungor och hjärna under press

När du äter salt förflyttar det sig från tarmsystemet och ut i blodet. Om salthalten däremot blir högre än i den övriga vävnaden, så försöker kroppen jämna ut skillnaden.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Vatten tunnar ut blodet

Finns det för mycket salt i blodet så extraheras vatten från vävnad och organ ut i kärlen, så att blodet förtunnas. Salthalten minskar, men organen kommer till skada under processen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Lungorna översvämmas

När vatten sipprar ut ur lungvävnaden ut i blodkärlen, så uppstår det otätheter. En del av vätskan läcker ut i lungornas små luftblåsor, så att det blir svårt att andas.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Hjärnan krymper

När hjärnvävnaden förlorar vätska krymper den, vilket pressar ihop blodådrorna till bristningsgränsen. Följden blir en hjärnblödning som kan leda till en allvarlig stroke.