Kan hela jordens befolkning stå på Bornholm?

Hur mycket plats skulle vi ta om jordens alla människor teoretiskt sett ställde sig bredvid varandra? Skulle vi behöva en ö, ett land eller hela Norden?

Østerlars
© Shutterstock

Förr i tiden sade man i Danmark att hela jordens befolkning kunde stå på Bornholm.

I dag är vi omkring sex och en halv miljard människor på jorden (6446131400 enligt en uppskattning för juli 2005).

En stor del är barn, så det är rimligt att räkna med att det kan stå tio människor per kvadratmeter.

Det ger tio miljoner per kvadratkilometer, så vi skulle alltså behöva 645 kvadratkilometer.

Bornholm har en yta på 588 kvadratkilometer, så det räcker inte.

Väljer vi istället att stå på Öland, som är 1342 kvadratkilometer, skulle alla få plats, och vi skulle slippa trängas.

Hur skulle det då se ut om vi höll varandra i händerna? En vuxen man kan gripa över cirka 1,80 meter.

Sätter vi den genomsnittliga räckvidden till 1,50 meter blir människokedjan nästan 9,7 miljoner kilometer lång.

Vi skulle därmed kunna nå runt jorden vid ekvatorn hela 241 gånger.

Gjorde man i stället ett människotorn, där vi stod på varandras axlar, skulle det bli cirka åtta miljoner kilometer högt.

Månen befinner sig omkring 400000 kilometer bort, så vi skulle kunna nå 20 gånger längre ut i rymden.

Det skulle dock bli tufft för dem längst ned, som skulle behöva bära en mänsklig massa på nästan en halv miljard ton.

LÄS ÄVEN: Världens största sjö