Hur utbredd har kannibalism varit?

Har kannibalism varit vanligare förr i tiden, och finns det fortfarande kannibaler?

kranier
© Shutterstock

Kannibalism, alltså ätandet av egna artfränder, är vitt utbredd i djurvärlden, men den är sällsynt bland människor – och har alltid varit det.

Inte desto mindre har det varit en källa till både förundran och avsky, sedan den tyske sjömannen Hans Staden vid 1500-talets mitt beskrev hur han hade sett en indianstam i Sydamerika förbereda en festmåltid bestående av slaktade människor.

Sedan dess har enstaka antropologer påstått att alla historier om kannibalism berott på missförstånd, och att olika folkslag försökt smutskasta varandra. Idag råder det dock bred enighet om att kannibalism har varit ett verkligt fenomen.

Som regel har det dock haft en religiös bakgrund. Genom att äta sin fiende ansågs en krigare kunna överta dennes krafter och visdom. Kannibalism har existerat i varje fall från tidigt 1800- tal.

Till exempel blev omkring 500 människor uppätna på Fijiöarna under en femårig period på 1840-talet. Sedan dess har denna sedvänja efterhand försvunnit, på många platser helt enkelt för att myndigheterna förbjudit den.

Det kan dock fortfarande finnas isolerade stammar, som tillämpar någon typ av rituell kannibalism.