VOISIN/PHANIE/SPL

Hur uppstod blodgrupperna?

En internationell forskargrupp har avslöjat varifrån ABO-blodgrupperna kommer – och det är inte från människan.

Blodgruppssystemet ABO har funnits i minst 20 miljoner år och uppstod hos en avlägsen gemensam stamfader till människan och aporna.

En grupp forskare vid bland annat University of Chicago, USA, har analyserat blodgruppsgenerna hos människor, gorillor, schimpanser och andra primater.

Resultaten visade att aporna har samma blodgruppssystem som människor, och att de blodgrupper som finns i dag redan fanns hos den sista gemensamma förfadern – en sedan länge utdöd apa.

Fördelningen av blodgrupper varierar geografiskt. Cirka 41 procent av världens befolkning har grupp 0, medan AB är ovanligast.

Även i Sydkorea, där AB är som mest spridd, förekommer blod­gruppen enbart hos omkring nio procent.

Blodgruppssystemet ABO skiljer mellan fyra blodgrupper: A, B, AB och O. Den vanligaste blodgruppen hos människan är blodgruppen O. Den har cirka 41 procent av världens befolkning. Cirka 29 procent har blodgrupp A, medan cirka 23 procent har blodgrupp B. Bara cirka 6 procent av världens befolkning har blodgrupp AB.

© Shutterstock