Hur skadliga är e-cigaretter?

Det sägs vara skadligt att inhalera ånga från e-cigaretter, men samtidigt är det hälsosamt att sitta i en ångande varm bastu. Hur hänger det ihop?

© Aliaksandr Barouski/Shutterstock

Elektroniska cigaretter vinner mark som ett hälsosammare alternativ än traditionell tobak.

Till skillnad från vanliga cigaretter bildar e-cigaretternas förångningsprocess inte cancerframkallande förbränningsämnen. Ändå varnar många forskare och hälsomyndigheter för att inhalera e-cigaretternas ånga.

Även om ångan är mindre skadlig än tobaksrök är den inte lika harmlös som ångan i exempelvis en bastu. En väsentlig skillnad mellan ångan i bastun och e-cigaretter är att vätskan i de sistnämnda innehåller kemiska ämnen, exempelvis nikotin, lösningsmedel och olika tillsatser. Bastuångan består uteslutande av vatten.

Lungvävnaden försvagas

Vid uppvärmning omvandlas en del av de kemiska ämnena till hälsovådliga aerosoler som formaldehyd, acetaldehyd och akrolein. Ämnena leder bland annat till irritation och skador i lungvävnaden.

i luftvägarna finns flimmerhår, kallade cilier, som avlägsnar skadliga partiklar och mikrober. Varm och fuktig luft har en positiv effekt på flimmerhåren och ciliacellerna, men den nikotinhaltiga ångan från e-cigaretter försvagar ciliernas förmåga att transportera ut partiklar och mikrober ur luftvägarna.

Molekylär avbildning har exempelvis visat att användare av e-cigaretter har högre nivåer av inflammation i lungorna än både icke-rökare och cigarettrökare.

E-cigaretter är dock fortfarande ett relativt nytt fenomen och därför har forskarna ännu inte någon komplett bild av hälsoeffekterna.

Ånga förstör lungorna

  • Skadliga ämnen uppstår: E-cigaretter bildar ämnen som formaldehyd, acetaldehyd och akrolein som är hälsoskadliga.
  • Flimmerhår försvinner: Nikotinånga försvagar flimmerhåren i luftvägarna, så att de förlorar förmågan att avlägsna skadliga partiklar och mikrober.
  • Tilltäppta luftvägar: Nikotinhaltig ånga gör slemmet i luftvägarna tjockare och klistrigare, vilket ökar risken för infektioner.
  • Inflammation i lungorna: PET-avbildningar visar att e-cigaretteranvändare har mer inflammation i lungorna än cigarettrökare.