Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

middellevetiden beregning

Hur räknar man ut medellivslängd?

Vad menar man med att medellivslängden för män är till exempel 73 år? Jag är 73 år gammal – kommer jag inte att bli äldre?

Shutterstock

Medellivslängden är ett statistiskt uttryck för det antal år som nyfödda barn i genomsnitt kan förväntas leva. Det förutsätter dock att dödlighetsförhållandena i samhället fortsätter att vara desamma som de var det år, då statistiken gjordes – och för det är sannolikheten inte så stor.

I praktiken säger medellivslängden därför inte speciellt mycket om hur länge en enskild person kan förväntas leva. En rad förhållanden inverkar på hur länge vi lever och påverkar därmed medellivslängden. Livsstil, trafiksäkerhet och nya behandlingsmöjligheter är några av dem, och eftersom dessa faktorer förändas, gör medellivslängden det också. Av samma orsak beräknar statistikerna nya värden på medellivslängden varje år, och hittills har den fortsatt att öka. Medellivslängden beräknas utifrån antalet dödsfall i varje enskild årgång.

När forskarna till exempel beräknar dödligheten för 73-åriga män, dividerar de antalet 73-åriga män som dog det aktuella året med det totala antalet 73-åriga män i befolkningen. Med hjälp av alla dessa värden ställer statistikerna upp en så kallad livslängdstabell för hela befolkningen. Det är den som utgör underlaget för beräkningen av medellivslängden. Det kan för övrigt påpekas att det är ett utbrett missförstånd att en stigande medellivslängd betyder att de äldsta i samhället lever längre. Det kan lika gärna vara ett utslag av att det till exempel är färre män som dör av hjärtkärlsjukdomar i 40-50-årsåldern.

Läs också:

Fod træder ned på rustent søm.
Sygdomme

Därför är stelkramp så farligt

2 minuter
virus, tarmsystemet, bakterier, sygdom, genetik, dna, tarmflora
Dna

Över 70 000 okända virus hittade i våra tarmar

2 minuter
Fönster och träd
Klimatförändringar

Transparent trä är bättre för klimatet än glasfönster

3 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj