Shutterstock
apor, gående, väg

Hur mycket skiljer vi oss från aporna?

Man hör ofta att vi delar de flesta av våra gener med apor och andra djur. Hur hänger det samman, när vi ändå är så olika?

Med undantag för människan är husmusen det enda däggdjur hos vilket man i detalj kartlagt genomet. Med människoaporna pågår arbetet fortfarande, och man måste därför nöja sig med att jämföra delar av materialet.

Det råder dock ingen tvekan om att vår närmaste nu levande släkting är dvärgschimpansen, även kallad bonobon. Endast två procent av våra gener avviker från dvärgschimpansens.

När det gäller den vanliga schimpansen ökar skillnaden till fem procent, och det gäller även gorilla och orangutang För musens vidkommande råder det 80-procentig genetisk likhet med människan.

Det kan verka mycket, för vid första anblicken liknar en mus och en människa ju inte varandra särskilt mycket. Faktum är emellertid att det finns fler likheter än skillnader: skelettet är uppbyggt av samma ämnen, möss har fyra extremiteter, vilket även människor har, möss har tänder, det har vi också, och så vidare.

Med avseende på aporna blir likheten med människor ännu mer påtaglig – på grund av den blygsamma skillnaden i genmassa.