Hur mycket information får plats i hjärnan?

Om jag hade fyllt hela hjärnan med data, hur mycket skulle den då innehålla jämfört med min mobil?

© Shutterstock

Människohjärnan har cirka 100 miljarder nervceller, som var och en kan ha förbindelser med tusentals andra celler. Därmed har hjärnan minst 100 biljoner kontaktpunkter mellan nervcellerna.

Kontaktpunkterna, eller synapserna, kan jämföras med transistorerna i ett datorchips. Synapserna är dock mer avancerade, eftersom de kan vara olika stora och därför kan anta fler värden än bara en nolla eller en etta, som i datorernas värld.

Hjärnans kapacitet tiodubblades

År 2016 upptäckte en forskargrupp vid Salk Institute for Biological Studies i USA att synapserna kan ha hela 26 olika storlekar.

Med dessa nya kunskaper i bagaget räknade forskarna ut att hjärnans kapacitet var tio gånger större än man dittills trott och att den kan innehålla information motsvarande en petabyte, det vill säga en miljon gigabyte.

Forskarna sa att datamängden ungefär motsvarade internets storlek vid den tidpunkten. Den jämförelsen håller emellertid inte, eftersom det inte går att ange hur mycket data internet innehåller.

1 000 000 gigabyte information får plats i hjärnan. Det motsvarar lagringsutrymmet i 4 000 mobiltelefoner.

Det är mer rimligt att jämföra med en mobil. De senaste modellerna har i dag ända upp till en terabyte lagringsutrymme, men de flesta av oss klarar sig med mindre, till exempel 256 gigabyte. Det skulle krävas nästan 4 000 sådana mobiltelefoner för att nå upp till samma kapacitet som hjärnan.