Hur mycket dna finns det i människokroppen?

Om alla dna-strängar i kroppens celler sattes ihop till en enda – hur lång skulle strängen i så fall bli?

© Claus Lunau

Varje cell i människokroppen har 46 kromosomer som alla innehåller en tätt hoprullad dna-sträng. Längs strängarna sitter basparen, som bland annat utgör generna, och utifrån basparens storlek går det att räkna ut dna-strängarnas ungefärliga längd.

Ett baspar är 0,34 x 10-9 meter långt. Det talet ska multipliceras med antalet baspar i varje cell, som är cirka 6 x 109. Avrundat ger det talet 2. Varje enskild cell innehåller alltså cirka två meter dna.

För att komma fram till längden av kroppens totala dna-mängd ska två meter multipliceras med antalet celler i kroppen, vilket är cirka 30 biljoner.

Kroppens samlade dna skulle alltså bli 60 biljoner meter långt om alla strängar rullades ut och lades efter varandra.

200 gånger till solen och tillbaka igen

Omräknat blir det till 60 miljarder kilometer, vilket fortfarande är ett ofattbart stort tal. Om kroppens totala mängd dna lindades runt jorden, som har en omkrets på cirka 40 000 kilometer, skulle det nå runt 1,5 miljoner gånger.

Om dna-strängen i stället rullas ut mellan jorden och solen skulle den nå fram och tillbaka 200 gånger.

Hos kvinnor är den sammanlagda dna-strängen en aning längre än hos män, eftersom den kvinnliga könskromosomen X innehåller 92 miljoner fler baspar än den manliga Y-kromosomen. Skillnaden utgör dock bara omkring tre centimeter.

60 biljoner meter långa är dna-strängarna i din kropp om de rullas ut och placeras efter varandra på rad.