Ritzau Scanpix
Toiletskyl partikler, virus og bakterier

Hur många bakterier virvlar upp när toaletten spolas?

Jag har läst att bakterier virvlas runt i badrummet när man spolar toaletten. Stämmer det och kan det undvikas?

Urin, avföring och ibland kräk hör hemma i toaletten. Och när du spolar virvlar en mängd bakterier upp ur skålen.

En enda spolning skickar upp hundratusentals mikroskopiska droppar, kallade aerosoler, i rummet. De luftburna dropparna innehåller bakterier och virus.

Hur många mikroorganismer som flyger upp ur toaletten och hur långt de sprids beror på avföringens innehåll av bakterier och virus. Dessutom spelar toalettens form och spolningen kraft en roll.

Bakterier hamnar på din tandborste

Mätningar av aerosolernas spridning har visat att de kan nå två meter upp i luften och spridas i hela rummet. Mikroorganismerna kan alltså landa på alla ytor i badrummet – från handduksstället till tandborsten.

Toiletskyl partikler, virus og bakterier

Höghastighetskameror har fångat fyrverkeriet av mikroskopiska partiklar som skjuter upp ur toaletten.

© Ritzau Scanpix

Flygande avföringsbakterier och virus är inte bra en äcklig tanke, utan även en potentiell hälsofara. Som tur är kan du enkelt reducera antalet mikroorganismer.

Vill du undvika att bakteriernas flyger upp ur toaletten kommer toalettlocket till undsättning. Genom att stänga locket innan du spolar reduceras spridningen av aerosoler drastiskt.

Toalettlocket kan dock inte helt eliminera mikroorganismerna, eftersom aerosolerna ändå kan tränga ut genom sprickorna. En kompletterande lösning är därför att vädra ordentligt.