Shutterstock

Hur går jag bäst på toaletten?

Jag har hört att det är svårt att få rätt tryck på tarmen när man sitter på en toalett. Är det sant?

När naturen kallar är det viktigt att tänka på hur vi sätter oss till rätta.

År 2003 jämförde en studie hur effektivt testpersoner blev av med sin avföring i olika sittpositioner – på en vanlig toalett, en låg toalett och genom att sitta på huk. Slutsatsen blev att den sistnämnda ledde till en snabbare och mindre ansträngande tömning av tarmen.

Ställningen har nämligen en avslappnande effekt på den puborektala muskeln, som sitter runt den nedersta delen av ändtarmsöppningen.

När vi sitter på en toalett spänns muskeln en aning och stramar åt analkanalen, vilket förhindrar lätt passage. Men om vi sitter på huk är muskeln avslappnad, så att avföringen glider lätt. Positionen aktiverar också magmusklerna, vilket bidrar ytterligare till en snabb tarmtömning.

Upp med knäna

© Shutterstock

I vanlig sittposition på en toalett är den puborektala muskeln en aning spänd och stramar om analkanalen. Åtstramningen försvårar tömningen av tarmen.

© Shutterstock

Lyfter du knäna slappnar den puborektala muskeln av och lossar greppet om analkanalen. Resultatet är en lättare, snabbare och mer fullständig tömning av tarmen.