Shutterstock
ögonfärg

Hur går det till när vår ögonfärg förändras?

Många barn har blå ögon när de föds, men sedan förändras ögonfärgen när de blir äldre. Hur går det till?

Pigmentet melanin är den viktigaste faktorn för ögonens färg. Ju mer melanin, desto mörkare blir ögonen.

Små mängder melanin i ögats iris, regnbågshinnan, får ögonen att se blå ut.

Färgen finns faktiskt inte i själva ögonen. Vi uppfattar ögonen som blå på grund av det sätt ljuset sprids och reflekteras i luften.

Detta fenomen är besläktat med det sätt på vilket solens ljus sprids av molekyler i atmosfären, så att himlen får sin blå färg.

Om ögonen innehåller måttliga mängder melanin blir resultatet gröna ögon, medan större mängder melanin ger mörka, bruna ögon.

Melanin bildas bara i liten mängd under barnets första levnadsår. Därför har många spädbarn blå ögon.

Produktionen av melanin ökar efter hand och därför mörknar vanligen ögonen med tiden.

Mängderna och de olika typerna av pigment som ger en person sin ögonfärg styrs av gener. År 2021 publicerades en studie av 157 485 européer som visade att det är 61 samverkande gener som styr ögonfärgen genom att påverka inte bara pigmentsammansättningen, utan även andra faktorer, bland annat iris struktur.

Det är inte bara i ögonen som melaninet fyller en funktion. Ämnet finns också i huden. Det är bland annat mängden melanin som gör att ljus hy åldras snabbare än mörk.