Shutterstock
Solande turister

Högre temperaturer kan leda till en ökning av farlig hudcancer

Varmare väder till följd av klimatförändringar kan få oss att vistas mer utomhus och öka vår exponering för UV -ljus från solen.

Vi står inför varmare somrar, vilket är relaterat till temperaturökningarna som följer med de globala klimatförändringarna. Det kan också leda till en ökning av förekomsten av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Varningen kommer från läkare i England, där termometern i juli i år smög upp till 40,2 grader – den högsta temperaturen som någonsin har registrerats i Storbritannien.

Något som också har ökat är antalet dödsfall på grund av hudcancer. Bland brittiska män har talen tredubblats sedan 1970-talet, och de har också ökat bland brittiska kvinnor. Experter tror att orsaken är en betydligt större solexponering i samband med semestrar i länder söderut, där människor ofta stannar ute i flera timmar i stark sol och inte nödvändigtvis vidtar de rekommenderade försiktighetsåtgärderna.

Men när det kommer till klimatförändringar är sammanhanget inte lika uppenbart som på resor utomlands, där människor visas i solljus och är medvetna om riskerna.

Större exponering för solen under hela året

Professor Dann Mitchell, klimatexpert vid University of Bristol i England, säger att det kan finnas en mer indirekt korrelation mellan varmare väder och en ökning av hudcancer.

"Ett av de tydligaste tecknen på klimatförändringar är högre temperaturer, inte bara på sommaren utan året runt," sa han till den brittiska tidningen The Guardian.

”Denna temperaturförändring förändrar också människors beteendemönster, och människor i Storbritannien tenderar att stanna utomhus längre när det är varmt. Det gör att de utsätts för mer solljus under hela året och ökar sin exponering för solens UV-strålar, vilket kan leda till hudcancer.

Det lömska med högre temperaturer

Michelle Mitchell, chef för Cancer Research UK, säger att så lite som att en person bränner sig i solen vartannat år kan tredubbla risken för att hen utvecklar hudcancer.

Det särskilt lömska med de ökande temperaturerna är att det inte är solens värme utan snarare dess strålar, som ökar risken för hudcancer. Det vill säga att även en relativt blygsam temperaturökning kommer att få människor att stanna mer utomhus, samtidigt som de inte nödvändigtvis inser att de utsätts för lite mer solljus.

Malignt melanom är den typ av hudcancer som är farligast. Samtidigt är det den cancer som växer snabbast, under de senaste tio åren har antalet fall av malignt melanom ökat med 39 procent i Sverige (2 831 personer fick malignt melanom år 2009 och 4 410 personer år 2019). Cirka 20 procent dör av sjukdomen, beroende på storleken på cancertumören.

Personer med ljus hud löper tio gånger högre risk att få modercancer jämfört med personer med mörk hud. Malignt melanom förekommer i alla åldrar men är ytterst sällsynt hos barn. Det är även ovanligt hos ungdomar, men ökar sedan med stigande ålder.