Shutterstock

Hög pensionsålder kopplas till kortare livslängd

En studie visar att det kan stå dig dyrt om du – som så många gör – går i pension efter att ha fyllt 60 år.

Vår förväntade livslängd stiger och stiger, och detsamma gör pensionsåldern för att hålla jämna steg.

Men även om fler år på arbetsmarknaden är positivt för ekonomin, så finns det tecken på att det inte är så bra för vår hälsa.

Forskare från Tyskland och Spanien har tittat närmare på om det finns något samband mellan ökad dödlighet och pensionsålder och deras resultat visar att sen pension har sina konsekvenser.

Genom att analysera data från Spanien, där en pensionsreform har höjt pensionsåldern från 60 till 65 år, kom forskarna fram till att dödligheten ökade med 4,2 procent för varje uppskjutet år gällande 60 till 69 år.

Det motsvarar en relativ ökning med så mycket som 43 procent.

Personer som arbetade inom byggsektorn eller hade ett yrke med en hög nivå av psykisk eller social stress, påverkades i synnerhet av den stigande pensionsåldern.

Forskarna tror därför att man bör titta på pensionsåldern inom dessa grupper, för att minska risken för för tidig död.

Även om det generellt sett fanns ett samband mellan högre pensionsålder och kortare livslängd, så kom forskarna även fram till att det fanns undantag.

De personer som känner att de skapar resultat och får erkännande för sitt arbete upplevde nämligen inte den höjda dödligheten, även om du gick i pension vid en högre ålder.