Vi sover fyra slags sömn

Med elektroder som mäter hjärn- och muskelaktiviteten hos sovande försökspersoner har forskarna visat att vår nattsömn är indelad i fyra olika sömnfaser, som var och en har sina olika karaktäristika.

Four kinds of sleep

Vaket tillstånd Reaktioner: Ögon och muskler utför konstant större, medvetna rörelser eller omedvetna ryckningar.

Hjärnvågor: Hjärnan utsänder typiskt alfavågor med en frekvens av 8–12 Hz.

Sömnfas N1 Lätt sömn/dåsig

Reaktioner: Musklerna slappnar av, ögonen rullar långsamt runt. Man förlorar gradvis medvetandet. Försökspersoner i denna fas tror ofta att de är vakna.

Varaktighet: Ofta bara några minuter per gång. Utgör fem procent av hela sömnen.

Hjärnvågor: Hjärnan utsänder thetavågor med en frekvens av 4–7 Hz.

Sömnfas N2 Reaktioner: Man tappar fullständigt medvetandet, och ögonen blir stilla. Musklerna är nästan totalt avslappnade.

Varaktighet: Varje enskild N2-fas varar 10–25 minuter, och totalt utgör denna fas hälften av sömnen.

Hjärnvågor: Hjärnan utsänder betavågor med en frekvens av 12–16 Hz.

Sömnfas N3 Djupsömn eller SWS

Reaktioner: Man reagerar inte på omgivningen och är svår att väcka. Ögon och muskler är lugna, men sömngång kan förkomma, och barn kan kissa i sängen.

Varaktighet: En fjärdedel av sömnen tillbringas i denna fas.

Hjärnvågor: Mycket långsamma och kraftiga deltavågor på 1–3 Hz kan registreras.

REM-sömn Drömsömn

Reaktioner: Hjärnan är lika aktiv som i vaket tillstånd, och ögonen rör sig i snabba rörelser – ”rapid eye movement”. Kroppens förmåga att röra sig är kraftigt begränsad.

Varaktighet: En femtedel av sömnen tillbringas i denna fas.

Hjärnvågor: Påminner om dem man har i vaket tillstånd och under den lätta N1-sömnen.

Vi guidar dig runt i forskarnas fantastiska värld

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.