Vanessa Siffredi

Vi kan klara oss utan hjärnbalk

De två hjärnhalvorna kan kommunicera med varandra trots att den centrala länken saknas.

Nya studier visar att barn som föds utan hjärnbalk kan utveckla normala hjärnfunktioner även utan den centrala länken mellan hjärnhalvorna.

Med hjälp av skanningar jämförde forskare från University of Geneva i Schweiz hjärnfunktionen hos 29 friska barn och 20 barn som föddes med så kallad AgCC, det vill säga utan hjärnbalk.

Hjärnbalken (gul) är en del av den så kallade vita substansen. Den består av nervförbindelser som kopplar ihop olika delar av hjärnbarken.

© Shutterstock

Hos vissa barn leder tillståndet till mentala funktionshinder, men inte hos alla. 75 procent har exempelvis en normal intelligensnivå.

Hjärnskanningarna avslöjade att barn utan hjärnbalk bildade extra kopplingar i var och en av de två hjärnhalvorna. Och till forskarnas förvåning visade det sig också att de båda halvorna fungerade tillsammans även om hjärnbalken saknades.

Vanligtvis ansvarar hjärnbalken för kontakten mellan de två hjärnhalvorna (vänster). Barn som föds utan hjärnbalk (till höger) bildar istället extra kopplingar i de båda halvorna.

© Vanessa Siffredi

Forskarna tror att det har bildats alternativa signalvägar i hjärnan hos dessa barn, och att dessa tillsammans med de extra kopllingar i varje hjärnhalva kompenserar för den saknade hjärnbalken.

Viktig kunskap för gravida kvinnor

Om ett foster saknar hjärnbalken konstateras vid rutinmässiga ultraljudsundersökningar, och i dag leder det i vissa fall till att blivande föräldrar väljer att avsluta graviditeten.

Forskarnas förhoppning är att en hjärnskanning av fostret i framtiden kommer att göra det möjligt att avgöra om barnets hjärna bildar kompenserande förbindelser eller inte. På så att föräldrarna får ett bättre underlag för kunna att fatta det svåra beslutet.