Shutterstock
äldre kvinna svimmar

Varför svimmar man när man får ett slag i huvudet?

Beror det på smärtan eller är det en försvarsmekanism när man svimmar efter ett slag mot huvudet?

Det är ett rent fysiologiskt fenomen när till exempel en boxare ”faller som en fura”, och det finns flera olika faktorer som spelar in. Först och främst påverkar ett kraftigt slag mot huvudet de elektriska signalerna i hjärnan, som enkelt uttryckt ”nollställs”. Då kommer signalerna inte fram till hjärnbarken, som är den del av hjärnan där vår mentala aktivitet blir medvetandegjord.

Dessutom kan ett våldsamt slag utlösa en så kallad neurogen chock. Det är ett fall i blodtrycket, som tillfälligt minskar blodförsörjningen till hjärnan. Den plötsligt otillräckliga mängden blod och näringsämnen till hjärncellerna innebär att de ”stängs av”, och det kan i praktiken upplevas som en svimning.

Att man förlorar medvetandet är alltid ett uttryck för att hjärnan har tagit en liten skada, antingen övergående eller permanent. Lyckligtvis ligger hjärnan väl skyddad inne i kraniet, och därför är de allra flesta svimningar övergående och ger inga bestående skador. Om man förlorar medvetandet i mer än ett par minuter finns det emellertid risk för att få allvarliga skador, och då bör man alltid uppsöka läkare.