Varför ser man stjärnor när man är trött eller yr?

Ett slag i huvudet kan också få en att se stjärnor. Vad beror det på?

Tired man

Ett slag i huvudet får hjärnan att studsa mot kraniets insida, så att den utsätts för ett tryck. Alla nervceller är känsliga för tryckpåverkan, som kan få dem att avfyra nervsignaler. Det gäller också de nerver som är involverade i synsinnet.

Slaget aktiverar alltså en rad slumpvisa synrelaterade nerver, och det visar sig i form av ljusprickar i synfältet. Att det efter ett slag i huvudet ringer i öronen beror på att nerverna i hörselsinnet aktiveras.

Stjärnorna som du ser när du är trött eller yr beror också på en slumpmässig aktivering av hjärnans nervceller. Här är dock orsaken ofta kemisk i stället för en rent fysisk tryckpåverkan. Nervsignaler uppkommer och vidarebefordras i nerverna med hjälp av signalämnen och reaktioner, som är beroende av att hjärnan har tillgång till syre och energi.

Är man trött, kan syreförsörjningen svikta. Ämnet glutamat, som har en viktig roll i regleringen av hjärnans nervsignaler, produceras i större mängd när hjärnan saknar syre, och det utlöser en ökad aktivitet i nervcellerna. Detta kan skapa en obalans i nervsignalerna, som påverkar synsinnet så att vi ser stjärnor.