Shutterstock
Deja-vu på en gata

Vad är déjà-vu?

En kvinna på en röd cykel susar förbi dig medan en vit bil och en buss gasar förbi på motsatt sida. Scenen verkar bekant och du upplever en deja vu. Men vad beror egentligen den konstiga känslan av att ha upplevt något tidigare på?

Vad är deja-vu?

De flesta människor har någon gång befunnit sig på en plats eller varit med om en händelse, som på ett underligt sätt känns bekant.

Det är ingen stark känsla utan mer en vag förnimmelse av att det är något som man upplevt tidigare.

Fenomenet kallas déjà-vu. Det är franska och betyder ”redan sett”.

Déjà-vu beskrevs för första gången på 1880-talet. Sedan dess har man fört fram ett stort antal teorier, utan att man dock har kommit fram till någon egentlig förklaring.

Freud ansåg att déjà-vu uppträder, när en person plötsligt påminns om en fantasi. Andra har sett déjà-vu som ett symptom på dålig kontakt med verkligheten. Ingen av dessa uppfattningar har dock speciellt många anhängare idag.

Freud hade en teori om deja-vu

Sigmund Freud ansåg att en deja-vu bottnar i en omedveten fantasi som individen plötsligt påminns om. Eftersom fantasin är undermedveten är dess innehåll okänt för personen, men känslan av igenkänning kvarstår, vilket då skulle ge känslan av deja-vu.

© Shutterstock

Deja-vu uppstår på grund av minnesmönster

De flesta anser att déjà-vu beror på spridda likheter mellan en nuvarande och en tidigare hågkommen situation.

Till exempel har den holländske psykiatrikern Herman Sno föreslagit att minnen lagras som hologram. Till skillnad från fotografier innehåller varje del av hologrammet den information som krävs för att skapa hela bilden.

Ju mindre bitar man har desto suddigare blir dock bilden. D

éjà-vu uppkommer i så fall när en detalj i en aktuell upplevelse matchar en liten del av en tidigare, så att en suddig bild av gamla erfarenheter blandas med den nuvarande situationen.

Något som kanske talar för den teorin är att upplevelsen av deja-vu i regel är speciellt stark, om man är okoncentrerad, till exempel i samband med att man är mycket upphetsad, utmattad eller sjuk.

Deja vu är ett symptom på epilepsi

Även om deja-vu är ett vanligt fenomen bland friska personer är det ett välkänt symptom bland dem som lider av temporallobsepilepsi.

Före ett anfall får människor med den speciella formen av epilepsi ofta en känsla av deja-vu, och därför tror forskaren och neurologen Josef Spatt att orsaken till deja-vu går att hitta här.

Enligt hans forskning är deja vu en kortvarig defekt i hjärnans parahippocampala gyrus - ett område i den temporalloben som är särskilt inblandad när det kommer till igenkänning.

Resultatet är en övergående känsla av igenkänning som förstärks ytterligare genom kopplingen till hjärnområden som också ingår i minnet, såsom hjärnans hippocampus.

Vid temporallobsepilepsi kan sjukdomen orsaka defekten, medan det - av ännu okända skäl - uppkommer spontant bland friska människor.