Coordination diagram

Vad använder vi lillhjärnan till?

De flesta djur har en lillhjärna, men används den till något?

Alla däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur och groddjur har en lillhjärna, och dess primära uppgift är att kontrollera och koordinera rörelser.

När man skall utföra en rörelse, är det i första hand storhjärnan som sätter igång musklernas rörelser, men innan dessa nervsignaler skickas till musklerna bearbetas de av lillhjärnan. Den jämnar ut och koordinerar rörelserna, så att musklerna i till exempel armen, handen och fingrarna samarbetar perfekt, när vi sträcker oss efter ett föremål. Lillhjärnan mottar också information från våra olika sinnen och bearbetar uppgifterna, så att rörelserna kan justeras, om det krävs för att föremålen till exempel flyttar sig.

Får man allvarliga skador på lillhjärnan, kan man mycket väl röra sig, men rörelserna blir ofta okoordinerade och långsamma. Ett annat typiskt symptom efter skador är att musklerna inte kan reglera sin hastighet och styrka. Det kan bland annat leda till att en klapp blir till ett slag.

Lillhjärnan koordinerar kroppens rörelser

Rörelser sätts igång i pannlobens rörelsecentrum, men det är lillhjärnan som koordinerar och jämnar ut dessa rörelser.