Shutterstock
Donald Trump pekar på sin hjärna

USA är tudelat: Splittringen sitter även i hjärnan

Mitt i tumulten i USA försöker analytiker förklara hur det kunde bli så här. En ofta förbisedd del av förklaringen finns i de biologiska skillnaderna i hjärnan.

När amerikanska medborgare stormar Kongressen, president Trump ställs än en gång inför riksrätt och privata husägare hotar Black Lives Matter-demonstranter med vapen – då är det inte bara åsikter som kolliderar.

Det är också olika hjärnor.

De senaste tio åren har forskningen hittat bevis för att hjärnstrukturen hos medlemmar i det tvådelade amerikanska politiska spektrumet ser annorlunda ut - och detta kan hjälpa till att förklara de djupa splittringarna i USA.

Konservativa avvaktar, liberala tar chanser

Med hjälp av så kallad MR- och fMRI-skanningar har forskarna undersökt hur hjärnorna hos konservativa och liberala medborgare - i europeisk mening kanske snarare socialliberaler - reagerar på samma slags input, exempelvis bilder, valtal, politiska och rollspel.

Den övergripande slutsatsen är att:

  • Konservativa har mer aktivitet i hjärnområdena i amygdala, insula och prefrontala cortex i höger hjärnhalva, som förknippas med säkerhet och avsky.
  • Liberaler har ökat aktivitet i den främre cingulära cortexen i pannloben, som bland annat kontrollerar beredskap för förändringsbenägenhet och impulsivitet.

Klicka dig genom skillnaderna:

Här åtskiljer sig de konservativa och liberala hjärnorna

Den konservativa hjärnan ...

… har en ökad aktivitet i dorsolaterala prefrontalakortex, som bland annat delar upp känslomässiga upplevelser som positiva eller negativa.

1

Den konservativa hjärnan ...

… reagerar starkare på avsky i hjärnområdet insula.

2

Den konservativa hjärnan ...

… har en större och mer aktiv höger amygdala, där hjärnan bearbetar rädsla.

3

Den liberala hjärnan ...

… innehåller mer grå substans – områden med många hjärnceller – och uppvisar mer elektrisk aktivitet i främre cingulära cortex, som bearbetar förändringar och beslut.

4

Den liberala hjärnan ...

… uttrycker större tillit till främlingar i den vänstra delen av insula.

5
©

Hjärnan påverkar värderingar - eller tvärtom

Forskning om kopplingarna mellan den mänskliga hjärnan och dess politiska ståndpunkt har diskuterats av forskare, men bevisbördan växer.

Nyligen visade en studie exempelvis att hjärnorna hos väljare utanför politiska partier är aktiva i andra områden än i liberala och konservativa hjärnor.

Hjärnforskarna betonar att studierna inte visar nödvändigtvis att politiska åsikter är kodade i hjärnan. Kopplingen kan lika gärna vara tvärtom: Att hjärnan påverkas och förändras av politiska preferenser.

Ytterligare studier indikerar att gener och hormoner också påverkar hur man ställer sig politiskt.

Den nya kunskapen kanske inte kan läka Amerikas öppna sår, men förståelsen kan kanske hjälpa till att lindra de anklagelser som just nu haglar över de olika sidorna.