Shutterstock

Ultraljud kan kickstarta hjärna i koma

Två patienter som närmade sig medvetslöshet väcktes med ultraljud.

Ny experimentell behandling av två patienter som befann sig i ett komaliknande tillstånd har nu övertygat forskare om att ultraljud i vissa fall kan starta igång en hjärna som är nästintill medvetslös.

Bägge patienter hade hjärnskador, vilket innebar att de under 14 respektive 32 månader endast uppvisade ytterst få tecken på medvetande och det var omöjligt att komma i kontakt med dem.

Forskare från University of California i USA försökte därför påverka hjärnan med ultraljud.

Fokuserade ultraljudsvågor (gult) mot talamus (orange) i hjärnan kan i vissa fall väcka medvetandet.

© Martin Monti/UCLA

De fokuserade ljudvågorna mot en struktur i hjärnan som kallas talamus, som är inblandad i bland annat sömn, uppmärksamhet och medvetande. Behandlingen varade i tio minuter och upprepades en vecka senare.

Kunde plötsligt svara på frågor

Några dagar efter behandlingen kunde båda patienterna reagera på enkla instruktioner, exempelvis att släppa taget om en boll. De kunde även svara ja och nej på frågor genom att nicka eller skaka på huvudet.

För en patient var förbättringen varaktig, medan för den andra patienten dessvärre gick tillbaka under de följande månaderna. För en tredje patient som också fick behandlingen gav det ingen effekt.

Forskarna är inte säkra på orsaken, men förklaringen kan vara att patienten har haft skador på själva talamus. Sammantaget visar dock experimenten att ultraljud i vissa fall kan kickstarta en hjärna i ett komaliknande tillstånd.