Shutterstock

Två hjärncentra slåss om dina beslut

Nya intryck har alltför stor betydelse för våra val. Det visar ny forskning.

De erfarenheter som vi bygger våra beslut på är förvrängd, visar nya försök från University of Cambridge i England.

Problemet är att vi i vårt minne fokuserar för mycket på hur ett händelseförlopp slutade – och inte hur förloppet såg ut.

I försöken lät forskarna 27 personer bedöma värdet av två bägare med mynt som de fick se på en skärm samtidigt som hjärnan skannades. Från bägarna flödade en ström av mynt i olika storlekar snabbt i följd.

Gamla intryck underskattas

Forskarna kunde notera att det hos alla individer fanns en tendens att underskatta värdet av en bägare om de sista mynten var mindre än de första.

Hjärncentret amygdala (till vänster) hämtar fram relevanta erfarenheter när vi ska fatta ett beslut. Men de får inte lika stor betydelse. Centret anterior insula (till höger) värderar dem efter ålder vilket leder till att de nyaste överskattas.

© Shutterstock

Detta visar att det senaste intrycket spelar en oproportionerligt stor roll i den övergripande bedömningen.

Avsökningarna avslöjade att fenomenet beror på en interaktion mellan två hjärncentra, amygdala och anterior insula, som aktiveras när vi fattar beslut baserat på erfarenhet.

Vi behöver korrigera för hjärnans tendens

Amygdala ser till att hämta relevanta erfarenheter, medan anterior insula justerar betydelsen av upplevelserna efter hur gamla de är. Nya upplevelser vägs därför tyngre än äldre när vi fattar beslut.

Enligt forskarna visar experimentet att vi i vissa fall medvetet bör försöka korrigera för tendensen om vi vill göra de klokaste valen.