Tio små och stora hjärnor

Kaskelottens hjärna väger 7,5 kilo. Grodans väger 0,1 g. Läs listan över tio små och stora hjärnor.

Frog brain

Människan är, särskilt enligt sin egen uppfattning, den allra intelligentaste varelsen på jorden. Det är emellertid inte detsamma som att vi också har den största hjärnan. Som denna lista visar är vi faktiskt inte ens med på tre i topp-listan.

  1. Kaskelotval – hjärnan väger 7,5 kg. Kaskelottens hjärna är den största och mest avancerat byggda hjärna man känner till. Den är till och med mer komplicerad än människohjärnan.

  2. Elefant – hjärnan väger 5 kg. Elefantens mycket stora hjärna är säte för ett unikt välutvecklat minne.

  3. Öresvin – hjärnan väger 1,7 kg. Öresvinets hjärna är faktiskt större i förhållande till kroppen än människans hjärna är. Det är därför inte underligt att öresvinet är den till dressyr mest använda delfinen .

  4. Människa – hjärnan väger 1,4 kg. Trots människohjärnans relativt blygsamma storlek kan den klara extremt komplicerade operationer.

  5. Kamel - hjärnan väger 680 g. Hjärnstorleken är inte imponerende, men trots det kan kameler överleva i några av jordens mest ogästvänliga områden.

  6. Bavian – hjärnan väger 140 g. Babianer har relativt liten hjärna i förhållande till kroppen, och även om de lever i ett komplicerat socialt system, är de inte så bra på att lösa uppgifter som många mindre apor.

  7. Tvättbjörn – hjärnan väger 39 g. Tvättbjörnar är djurvärldens absoluta mästare på att bryta sig både in och ut. Det påstås att vissa tvättbjörnar till och med kan öppna kombinationslås.

  8. Huskatt – hjärnan väger 30 g. Det krävs inte så mycket hjärna för att utvecklas till en effektiv jägare, som kan klara sig i nästan alla miljöer, om den kommer ut i naturen.

  9. Kanin – hjärnan väger 12 g. Eftersom kaninens har en kroppsstorlek som någorlunda motsvarar många katters, är det frestande att tro att en kanin så är 2½ gång dummare än en katt, men hjärnans storlek och intelligensen har inte nödvändigtvis något med varandra att göra.

  10. Groda – hjärnan väger 0,1 g. Det mest otroliga är att något så litet kan styra både kroppens olika funktioner och till exempel parningsbeteende och jaktteknik.