Shutterstock
Ensamhet under coronanedstängning.

Tonårshjärnor åldrades snabbare under corona

En grupp tonåringars hjärnor har visat sig åldras betydligt snabbare under coronanedstängningen än vad de normalt skulle ha gjort.

Det finns inte mycket positivt att säga om coronapandemins härjningar. Det avskydda viruset har miljontals människoliv på sitt samvete, det har påverkat oss mentalt och här även tvingat ekonomin på knä vid flera tillfällen.

Dessutom har samhällets omfattande nedstängning också satt sina spår i vår fysik.

En studie från Stanford University visar att hastigheten med vilken tonåringars hjärnor åldrande accelererade kraftigt under coronapandemin.

"Vi visste mycket väl att pandemin hade påverkat ungdomarna mentalt. Men vi visste inte hur det fysiskt påverkade deras hjärnor”, ​​säger Ian Gotlib, som är professor i psykologi vid Stanford University i Kalifornien, USA.

Hjärnan åldras naturligt

Det är inget nytt i att hjärnan förändras över tid. Hjärnstrukturerna förändras, och under puberteten växer områdena hippocampus och amygdala, vilket bland annat styr vår förmåga att minnas och kontrollera känslor.

Men genom att jämföra MR-undersökningar av hjärnan på 163 amerikanska tonåringar före och under avstängningarna kunde forskarna se att "hjärnåldern" accelererade på ett sätt som tidigare har förknippats med barn som har blivit utsatta för olika typer av vanvård.

Avstängningarna i USA är dock inte direkt jämförbara med de vi drabbades av i Norden, liksom att avstängningarna även har varierat mellan de nordiska länderna.

De värsta epidemierna i historien
© Wikimedia Commons

Läs också:

Gotlib understryker också att det är osäkert om förändringarna i försökspersonernas hjärnålder är permanenta, och om de potentiellt kan leda till förändringar i deras psykiska hälsa.

Den fysiska utvecklingen talade dock sitt tydliga språk.

"Vi kunde se att deras hippocampus och amygdala hade vuxit, men också att hjärnbarken hade tunnats ut, vilket vanligtvis sker under längre tidsperioder", säger Gotlib.

Om det är skadligt återstår att se och det gör forskningen inom området särskilt relevant, tillägger Jonas Miller, biträdande professor vid psykologiska fakulteten vid University of Connecticut.

"Tonåren är en period då hjärnan förändras snabbt. Det är även en period som är förknippad med en ökad förekomst av psykiska störningar, depression och risktagande beteende.”

Planen är att forskarna ska följa de 163 försökspersonerna tills de har lämnat tonåren bakom sig och blivit vuxna.