Shutterstock

Ta kontroll över någon annans armar

Hjärnan lurar dig att känna kontroll över dina egna handlingar. Med ett enkelt försök kan du utvidga illusionen, så att du får känslan av att kunna kontrollera andras handlingar.

1. Dela rock med en vän

Ställ dig framför en spegel och håll upp en rock med framsidan vänd mot dig.

Be en vän att ta på sig handskar och att ställa sig bakom dig, så att han eller hon kan föra in sina armar under dina och sticka in dem i rockärmarna.

Din vän kan böja benen lite, så att du inte kan se honom eller henne. Nu ser din väns armar ut att vara dina.

Illusion om fri vilja
© Shutterstock & Ken Ikeda Madsen

2. Iaktta vinkande händer

Be din vän att med tio sekunders mellanrum utföra ett par enkla rörelser med händerna.

Han eller hon ska utföra tio rörelser, som exempelvis att vinka eller vifta med fingrarna.

Under tiden ska du tänka på om händerna framför dig känns främmande och bortom din kontroll, eller om du känner "ägarskap" över rörelserna.

3. Lyssna på din väns order

Upprepa övningen, men den här gången ska din vän berätta vilken rörelse han eller hon tänker utföra – precis innan han eller hon gör den.

Din vän ska formulera sina meningar som order, exempelvis ”knyt vänster hand”. Nu ska du åter igen bedöma i vilken grad du känner ägarskap över rörelserna.

Vetenskapen bakom: Dina egna armar är främmande

Amerikanska forskare har genomfört försök som påminner mycket om det som beskrivs ovan.

Resultaten avslöjade att försöksdeltagarna lurades att känna större kontroll över rörelserna när de hörde en order före varje rörelse.

Ordern får hjärnan att tro att den själv har satt i gång rörelsen och därför skapar en illusion om kontroll.

Samma illusion förekommer varje gång du rör dina egna armar. Syftet är i vanliga fall att du ska känna ägarskap över dina handlingar trots att de i själva verket styrs av omedvetna processer i din hjärna – processer som är bortom din kontroll.

Du kan läsa mer om vetenskapen bakom den fria viljan här.