Synen bedrar: Vilket fält är mörkast – A eller B?

Oavsett om gräsplanen badar i sol eller ligger i skugga, ser den alltid grön ut. Det beror på att synen tar hänsyn till ljus och skugga när den avgör vilka färger vi ser. Det är normalt en praktisk mekanism – men den kan också lura oss.

© Edward H. Adelson & Thomas Arnoldi

Det råder ingen tvekan: A är ett svart fält och B ett vitt fält på schackbrädet. I själva verket har fälten dock precis samma färg.

Den enda skillnaden är att fält B ligger i skugga och därför är omgivet av svarta fält, som är lite mörkare än det svarta fältet A.

Skulle hjärnan presentera omgivningen för vårt medvetande så som ögat ser den, skulle vi få svårt att uppfatta färger.

Ett vitt föremål i skugga kan mycket väl reflektera mindre ljus än ett mörkgrått föremål i solljus, som skulle därför plötsligt verka mörkare.

Synen justerar färgerna

För att kompensera skuggorna ignorerar vårt synsinne i princip förändringarna i ljusintensiteten, om de sker gradvis. Däremot är synen starkt fokuserad på stora kontraster.

Då övergången från ljus till skugga sker gradvis och är diffus, förbiser vi att fälten runt B inte är likfärgade, utan blir mörkare där skuggan faller.

För det andra uppfattar hjärnan alltid ett föremål som är ljusare än sin omgivning, som relativt ljust.

Fältet B är alltså omgivet av mycket mörkare fält och A av mycket ljusare fält. Därför blir fält B relativt sett ljust, medan A relativt sett blir mörkt.