Synen bedrar: Kan du få mandlarna att ligga stilla?

Vid första ögonkastet ser det ut som om mandlarna är i rörelse. Även vid andra ögonkastet, men de ligger faktiskt helt stilla. Det är dina flackande ögon som spelar din hjärna ett spratt och får mandlarna att dansa.

Optisk villa
© Aaron Fulkerson, Flickr

Kasta en blick på mandlarna som ligger i ett speciellt mönster. Kan du få dem att ligga stilla? Svårt?

Mest av allt ser bilden ut som en animation i rörelse, men det är faktiskt en helt stillastående bild. Rörelsen beror på att dina ögon spelar dig ett spratt.

Dina ögon flackar konstant för att se så mycket som möjligt och för att följa alla rörelser som förekommer i ditt synfält.

När mandlarna ser ut som om de rycker runt oroligt beror det på att de bruna fläckarna är omgivna av en svart skugga på ena sidan och en vit skugga på den andra.

Kontraster förvirrar hjärnan

Vår blick dras automatiskt till kontraster och eftersom de finns överallt i bilden börjar ögonen flytta sig runt att hjärnan misstolkar och tror att det är bilden som rör sig.

Det är alltså inte mandlarna som rör sig, utan din flackande blick och din förvirrade hjärna som får det att se ut så.

Med lite god vilja kan du dock få stillhet i den optiska villan. Fokusera på en enda mandel. Om du håller blicken tillräckligt stilla kommer de andra mandlarna att sluta röra på sig.