Shutterstock
Inlärning

Studie: Därför lär sig barn fortare än vuxna

Har du upplevt att barn lär sig fortare än vuxna? Nu ger en ny studie ett förslag på varför.

Barn lär sig snabbare än vuxna.

Det är en tes som många föräldrar har lagt fram genom tiderna med om sina telningars förmåga att exempelvis rekordfort lära sig ett nytt språk.

Nu visar resultaten av en ny studie att tesen tydligen stämmer.

En artikel som har publicerats i tidskriften Current Biology lägger nämligen fram data som stöder att barn lär sig nya färdigheter fortare än vuxna gör.

Forskarna har dessutom kommit fram till en förklaring: En omfattande ökning av signalsubstansen GABA, även kallad gamma-aminosmörsyra, i barnens hjärnor.

GABA är en signalsubstans – eller en hämmande neurotransmittor – som hjälper oss att styra aktiviteten i vår hjärna och som enligt tidigare studier kan hjälpa hjärnan att bibehålla ny kunskap.

Och forskarna kunde konstatera att GABA-nivån hos barn steg under och efter en visuell inlärningsövning.

Ökningen hos barnen skilde sig från de vuxnas nivåer av samma signalsubstans, som förblev konstant under och efter inlärningsövningen.

"Våra resultat visar att barn i grundskoleålder kan lära sig fler saker under en given tidsperiod än vuxna, vilket gör inlärningen mer effektiv hos barn." Takeo Watanabe, professor i kognitiva och språkliga vetenskaper vid Brown University.

"Våra resultat visar att barn i grundskoleålder kan lära sig fler saker under en given tidsperiod än vuxna, vilket gör inlärningen mer effektiv hos barn", säger huvudförfattaren till studien, Takeo Watanabe, som är professor i kognitiva och språkliga vetenskaper vid Brown University och en av författarna till studien.

Effekt varade i åtskilliga minuter

Forskarna undersökte helt konkret hur GABA-nivåerna förändrades före, under och efter en visuell inlärningsövning.

De genomförde övningen med en grupp barn i åldrarna åtta till elva år samt med en grupp vuxna i åldrarna 18 till 35 år – och studiens resultat visar att det hos barnen skedde en ökning av signalsubstansen till skillnad från de vuxna.

Resultaten tyder dessutom på att nivån av signalsubstansen varade i åtskilliga minuter hos barnen, även efter att själva inlärningsövningen hade avslutats.

Inte heller det hände hos de vuxna deltagarna.

Med andra ord ser det ut som om barn sannolikt kan tillgodogöra sig ny kunskap och nya färdigheter fortare än vuxna, tack vare deras ökade koncentration av signalsubstansen GABA, förklarar forskarna.

Barn får kindpussar

Hur mycket ska du engagera dig i ditt barns liv? I en rad vetenskapliga studier har man försökt hitta svaret.

© Shutterstock

Läs också:

Enligt forskarna är studien den första någonsin att förklara vilka neurovetenskapliga processer som ligger bakom skillnaden mellan barns och vuxnas inlärningsförmåga.

Studiens resultat grundas på en särskild visuell inlärningsteknik, i vilken försökspersonerna bland annat presenteras för ett antal bilder som de sedan får frågor om.