Shutterstock

Studie avslöjar: Så kan hasch förändra hjärnan på foster

Försök på råttor avslöjar att intag av THC under graviditeten kan leda till varaktiga förändringar i hjärnans belöningssystemen hos foster.

Nya studier tyder på att det kan skapa varaktiga förändringar i fostrets hjärna om en kvinna använder hasch under graviditeten.

Forskare vid Cagliari-universitetet i Italien gav THC, som är den psykoaktiva substansen i hasch, till dräktiga råttor och följde beteende och hjärnutveckling hos deras avkomma.

Det visade sig att ungar av hankön fick större känslighet för THC än om modern inte fått ämnet. Hos ungar av honkön var det ingen skillnad.

Råttförsök visar att området VTA blir hyperaktivt om foster utsätts för ämnet THC.

© Shutterstock

Forskarna varnar gravida för att använda cannabis

Forskarna fann även att förändringarna i hjärnan hos hanungarna berodde på att en grupp nervceller i området VTA blev hyperaktiva när de utsattes för signalsubstansen dopamin.

VTA spelar en central roll för hjärnans belöningssystem, där dopamin ger oss en upplevelse av välbefinnande.

Hjärnforskare debatterar sambandet mellan cannabis och utvecklingen av schizofreni, som karakteriseras av en ökad dopaminproduktion.

De italienska forskarna vågar dock ännu inte dra slutsatsen att exponering för THC på fosterstadiet kan leda till schizofreni hos människor, men deras nya resultat får dem att varna
gravida kvinnor för cannabis som medel mot till exempel morgonillamående.