Getty Images

Stress ger barn vuxna hjärnor

Våldsamma upplevelser tidigt barndomen gör att hjärnan mognar snabbare.

De flesta föräldrar gör allt för att skydda sina barn mot traumatiska upplevelser. Nu visar ny forskning att hjärnan hos barn som har bevittnat exempelvis olyckor eller våld snabbare blir vuxna.

Forskare från Stanfordniversitetet i USA följde under två år 214 barn mellan nio och 13 år, varav en del hade haft den sortens upplevelser. Barnen undersöktes med magnetröntgen av hjärnan och cellprover från saliv.

I den vuxna hjärnan dämpar prefrontala hjärnbarken (grönt) aktiviteten i amygdala (lila).

© Shutterstock & Ken Ikeda Madsen

Hjärnbilderna visade att hjärnan hos barn som har genomlevt stressande händelser mognar snabbare, så att den började fungera mer som en vuxen hjärna.

Det gällde speciellt i samspelet mellan två delar av hjärnan: prefrontala hjärnbarken och amygdala. Hos barn är dessa två centrum ofta aktiva samtidigt, medan aktiviteten hos vuxna är avskild.

Äldre hjärnor och yngre kroppar

När vuxna använder den prefrontala hjärnbarken undertrycks aktiviteten i amygdala, vilket forskarna menar är viktigt för att vi ska kunna kontrollera våra känslor.

Undersökningarna visade också att det däremot tog samma barn längre tid att komma igenom puberteten, samt att åldrandet hos deras celler gick långsammare. Upplevelserna gav uppenbarligen barnen äldre hjärnor och yngre kroppar.

Sammantaget visar resultaten att stress tidigt i livet kan ha stor betydelse för barns utveckling.