L. Weinhard/EMBL Rome

Speciella celler fixar hjärnnätverk

70 procent av dina hjärnceller är så kallade gliaceller som städar när nervcellerna behöver det. Och nu vet forskarna hur processen fungerar.

De så kallade glia­cellerna utgör 70 procent av ­cellerna i hjärnan, men forskarna blir fortfarande överraskade av hur de fungerar.

Nu har neuroforskare för första gången lyckats se ­hur en speciell typ av glia­celler, mikrogliaceller, ­arbetar.

Nervceller ber om hjälp

En forskargrupp vid European Molecular Biology Laboratory i Rom, Italien, och ­Heidelberg, Tyskland, har i mikroskop tagit bilder av hur de interagerar med nervcellerna.

Forskarna visste att mikroglia­cellerna slukar ­nervförbindelser som är slitna. Däremot visste de inte hur cellerna aktiveras.

De nya mikroskopibilderna visar att nervcellerna själva ber mikroglia­cellerna om hjälp.

Det sker genom att det från ­nervernas ­synapser – kontakterna mellan nervcellerna – avges tunna utskott (så kallade filopoder) ut mot mikrogliacellerna. De är en invitation till att sätta igång.

Celler är vicevärdar

Mikrogliacellerna äter inte nödvändigtvis upp nervförbindelserna helt utan nöjer sig ofta med att "nypa till" dem. ­

Forskarna menar att det gör de slitna synapserna starkare, och därför är mikrogliacellerna inte bara sopgubbar – de fungerar också som vicevärdar, som ­uppdaterar förbindelserna i hjärnans nätverk.