Små rör reparerar hjärnskador

Stamceller är för stora för att nå in i hjärnans skrymslen och vrår för att läka skador efter en stroke. Därför har forskare nu börjat använda ett nytt medel för att motverka hjärnskador.

Exosomer (röda) för aktiva ämnen till cellkärnorna (blå) så att hjärnskador läks snabbare.

© University of Georgia

Patienter kan få en snabbare återhämtning efter en stroke med hjälp av en ny stamcells­teknik.

Stroke beror antingen på en hjärnblödning eller på en blodpropp i hjärnan och framkallar ofta stora skador på hjärnvävnaden.

Patienterna får exempelvis svåra förlamningar i armar och ben, talsvårigheter eller balansproblem som innebär att de måste genomgå en lång och besvärlig rehabilitering för att få tillbaka förlorade förmågor.

Små rör läker hjärnan snabbare

Stamceller bildar ämnen som får både blodkärl och hjärnvävnad att växa ut igen, men de hittar inte alltid fram till hjärnans alla delar.

I den nya tekniken isolerar forskarna så kallade exo­somer – små, rörformiga strukturer som stamceller bildar och som transporterar de aktiva ämnena.

Exosomerna kan nå längre ut i hjärnan än stamcellerna, eftersom de är mindre och därför kan korsa barriärer som hela stamceller är för stora för att forcera. Små hjärnskador kan därför läka snabbare med hjälp av de små rören.

Försök är lovande

I laboratoriet isolerar nu forskarna exosomer ur stamceller och sprutar sedan in dem i hjärnans blodkärl.

Den nya tekniken har gett goda resultat på försöksdjur, och nästa steg blir att testa metoden på människa.