Shutterstock
pojke med ögonbindel

Skärps andra sinnen när man mister synen?

Man läser ofta att blinda hör otroligt bra. Stämmer detta, eller är det bara en myt?

Mycket tyder på att det är så. Till exempel har den italienske neurologen Salvatore M Aglioti i en undersökning visat att känseln skärps, om man mycket kortvarigt berövar en människa synförmågan. I ett försök satte han ögonbindel på 28 personer och placerade plastplattor på deras fingertoppar. Försökspersonerna skulle nu avgöra om plattorna stod på högkant eller om de låg ned. Fjorton av deltagarna hade dessförinnan vistats en och en halv timme i totalt mörker, och det visade sig att dessa var mycket bättre på att känna på vilket håll plattorna var vända än de andra. Det förbättrade känselsinnet är antagligen ett resultat av att hjärnan byter fokus, så att resurserna riktas mot andra sinnen än det som gått förlorat.