Shutterstock
MRI-skanning af hjerne

Skanning kan avslöja risk för självmord

Forskare har upptäckt en specifik receptor på hjärncellers yta som de tror är avgörande för självdestruktiva tankar. Upptäckten kan hjälpa till att diagnostisera PTSD eller självmordstankar tidigare och leda till bättre behandlingar av sjukdomarna.

Personer med den traumatiska stressjukdomen PTSD drabbas ofta av självmordstankar och i dag har läkarna inga medel som kan motverka det.

Nu verkar forskare från Yale University i USA ha hittat något som kan hjälpa.

Forskarna har upptäckt att en specifik receptor på hjärncellernas yta tycks vara central för de självdestruktiva tankarna.

När en person har ett stort antal receptorer, som kallas mGluR5, kan det vara ett tecken på att han eller hon är självmordsbenägen.

En förhöjd nivå av en receptor, kallad mGluR5 (grön), kan vara ett tecken på självmordstankar.

rask patient
© Margaret T. Davis and Irina Esterlis

Frisk person

Självmordsbenägen PTSD-patient

Fem hjärnområden lyser upp vid PTSD

Forskarna skannade hjärnan hos 29 personer med PTSD och 29 friska personer. Innan skanningen fick samtliga frågan om de hade självmordstankar.

Resultaten visade att det generellt fanns en förhöjd nivå av mGluR5 i fem regioner av hjärnan hos de patienter som led av PTSD i förhållande till de friska personerna.

Samtidigt kunde forskarna se att nivån av mGluR5 var extra hög hos de patienter som led av självmordstankar.

Reglering av receptor kan leda till behandling

Mätningar av mGluR5-nivån kan både användas för att diagnostisera PTSD och för att bedöma risken för att en patient ska begå självmord.

Samtidigt ger upptäckten möjlighet att utveckla nya läkemedel som kan reglera mGluR5-nivån.