Shutterstock

Så lite krävs för att skada hjärnan på ett foster

Så lite som ett enda glas i veckan under graviditeten kan orsaka fysiska förändringar i fostrets hjärna, som påverkar allt från inlärning till språk och beteende.

Är du gravid? Vad roligt! Det får vi skåla för.

Nej! Det är ingen bra idé. De flesta är väl medvetna om att det är bäst att vara sparsam med alkoholhaltiga drycker under graviditeten, men att alkohol även i mycket måttliga mängder kan leda till mätbara förändringar i barnets hjärnstruktur, är något nytt. Forskare vid Medicinska universitetet i Wien, Österrike, har undersökt hur fostret påverkas när den blivande mamman intar alkohol. Och följderna låter inte vänta på sig.

Med hjälp av röntgen med magnetkamera, en avancerad och mycket säker metod, kunde forskarna se förändringar i hjärnorna hos sammanlagt 24 foster under vecka 22 till 36 av graviditeten. De gravida kvinnorna fyllde anonymt i frågeformulär med information om deras alkoholintag. Genom att jämföra deras data med resultaten av undersökningarna med magnetkamera såg forskarna att alkohol i även mycket måttliga mängder har en skadlig inverkan på fostrets hjärna.

Hämmade språkfärdigheter

"Tyvärr är en del gravida kvinnor helt ovetande om alkoholens inverkan på fostret under graviditeten", berättar studiens ledare, dr Patric Kienast, som tillhör Medicinska universitetet i Wien. "Det är därmed vårt ansvar att inte bara utföra den här sortens forskning utan också att aktivt gå ut och tala om för allmänheten om den verkan alkohol har på fostret."

Det visade sig bland annat att hjärnan hos de foster som utsatts för alkohol var mindre utvecklad än hos jämngamla foster som inte hade exponerats för alkohol under graviditeten. Den djupa fåran överst i superior temporal sulcus, som är en del av temporalloben, hade exempelvis inte samma djup hos foster, vars mammor hade intagit alkohol. Denna del av hjärnan ansvarar för social förmåga, språkfärdigheter och koordineringen av syn och hörsel (audiovisuell integration).

Sämre skydd av nervtrådarna

"17 av de 24 mammorna drack alkohol relativt sällan, med ett genomsnittligt intag av mindre än en enhet, eller ett glas, i veckan. Ändå var förändringarna i fostrens hjärnor synliga", berättar dr Patric Kienast.

Forskarna observerade även en försening i den process som kallas myelinisering hos de foster som hade utsatts för alkohol. Myelinet är den fetthinna som omger nervtrådarna som ett skyddande hölje och säkerställer snabb signalöverföring. Myeliniseringen är bland annat viktig för milstolpar i utvecklingen under den tidiga barndomen, som exempelvis barnets förmåga att vända sig, krypa och lära sig språk.

Får hjärnan att ”veckas” fel

Forskarna iakttog även att alkohol påverkade hur själva hjärnbarken veckades. Vanligtvis veckas den för att ge en större yta i det begränsade utrymmet inuti kraniet. Den större ytan ger motsvarande större kognitiv kapacitet. Men hos de foster vars mammor drack alkohol veckades inte hjärnbarken på samma sätt.

"Gravida kvinnor bör helt avstå från alkohol", konstaterar dr Kienast. "Som vi har påvisat i vår studie, kan även en låg konsumtion av alkohol medföra strukturella förändringar i hjärnan och försena hjärnans normala utveckling."