Så fungerar fenomenet Gamblers Fallacy

Det finns inte någon riktigt bra översättning för ”Gamblers Fallacy” på svenska. Det engelska språket är som bekant oerhört mycket mer rikt än svenskan. Det är kanske framförallt inom sport, spel och casino som ”Gamblers Fallacy” är mest välkänt, men även i andra sammanhang och situationer.

Faller du också för sannolikheten och trovärdigheten av ett resultat ibland? Det i särklass bästa sättet att förklara ”Gamblers Fallacy” på är med hjälp av krona och klave.

Krona och klave förklarar Gamblers Fallacy

Krona och klave bestämmer utgången av något man bestämt på förhand. Det kan vara något så vardagligt som att singla slant om vem av er som ska ta hand om disken efter middagen. Säg att du fått krona flera gånger på rad och åkt på nitlotten att diska, hur troligt är det då att du nästa gång istället kommer välja klave för att kanske få slippa diska? Finns det då något som antyder att det är mer sannolikt att det kommer bli klave nästa gång ni singlar slant? Absolut inte. Det här är något som många gått bet på eftersom de tror att det inte kan bli samma resultat nästa gång. Även om var och en av oss vet att det inte är verklighet, så tror vår hjärna, på något märkligt sätt, att det faktiskt är möjligt ändå.

Faktum är att sannolikheten aldrig kan påverkas i någon riktning. Chansen att få krona eller klave är och kommer alltid vara 50/50. Även om krona visas 100 gånger i följd, så är det inte mer sannolikt att klave hamnar uppåt nästa gång.

Det här är Monte Carlo Fallacy

Uttrycket Gamblers Fallacy kallas ibland även för Monte Carlo Fallacy. Så vad hände egentligen i Monte Carlo som föranledde detta uttryck? Det här historiska ögonblicket utspelade sig den 18 augusti år 1913 på Monte Carlo Casino, närmare bestämt vid ett visst roulettebord. Det som hände anses som något mycket sällsynt och häpnadsväckande. Roulettekulan hamnade nämligen på svart hela 26 gånger i följd. Spelarna runt bordet gjorde stora förluster genom att hela tiden satsa på att kulan skulle hamna på röd färg nästa omgång, och så nästa igen. Ju fler gånger kulan hamnade på svart, desto fler spelade på röd färg nästa omgång för stora summor pengar. När vi nu läser om detta i efterhand tänker nog de flesta att det låter tokigt; hur kunde spelarna tänka så egentligen? Jo, i stundens hetta vill hjärnan gärna tänka att ”nästa gång, då måste kulan hamna på röd färg”. Därför satsade spelarna på röd färg där och då.

Denna extraordinära händelsen myntade uttrycket ”Monte Carlo Fallacy” som många spelare refererar till än idag. Oavsett när och hur något sker har vi människor en tendens att glömma sannolikhetsläran och tänka irrationellt istället. Vår hjärna går på detta gång på gång. Vi luras till att tro att något är mer troligt när det gäller ett stundande resultat. Det kan vara något så enkelt som en familj som har fyra pojkar och väntar ytterligare ett barn. Hur vanligt är det då inte att föräldrarna är säkra på att det nya tillskottet till familjen kommer att vara en liten flicka? Även om vi vet att så inte är fallet, så tror nog de flesta av oss att det blir just en flicka.

Därför skyddar inte högre IQ mot fenomenet

Vi ställs hela tiden inför nya prövningar av typen Gamblers Fallacy när det gäller sport och spel. Vi tror att något ska bli på ett visst sätt, som vi grundar i en tidigare händelse. Det kan vara lätt att tro att detta inte är något som intelligenta personer faller för, men det har faktiskt visats att högutbildade människor, med högt IQ, inte på något vis är skyddade mot Gamblers Fallacy. Tvärtom är det personer med högt IQ som har en högre tendens att luras av hjärnans spratt. Man tror att detta kan förklaras av att en person med högt IQ istället har en tendens att tänka för mycket i mönster och tror sig vara smart nog att kunna förutse nästa resultat.

Koppling till domstolsbeslut?

Ett forskarteam gjorde nyligen analyser av domstolsbeslut i USA för beviljande av asylansökningar. Det visade sig, olyckligt nog, att Gamblers Fallacy förekom även här. Det framkom nämligen av forskningen att de domare som godkänt två asylansökningar i rad, faktiskt hade en tendens att inte godkänna nästa på tur. Resultatet är skrämmande och visar att människan inte är objektiv i alla sammanhang, utan påverkas av tidigare beslut hon behövt ta.

Det som gör Gamblers Fallacy och sannolikhetsläran så pass intressant är att den berör oss alla på ett eller annat vis. Fenomenet får oss att fatta felaktiga beslut som baseras på tidigare resultat. De flesta av oss är medvetna om detta, men går ändå gång på gång i fällan. Vi tror att det är mer sannolikt att klave kommer att komma efter krona. Hjärnan är komplex och spelar oss alla ett spratt som är svårt att stå emot.

Källor:

Om casinospel: https://www.casinoguide.se

Om vanliga misstag bland casinospelare: https://www.casinoguide.se/nyheter/vanliga-misstag-bland-casinospelare-du-bor-undvika

Om Gamblers Fallacy och matematiska misstag som kan leda till konkurs: https://www.bbc.com/worklife/article/20200217-the-simple-maths-error-that-can-lead-to-bankruptcy