Shutterstock
Putin

Så förändras din hjärna av makt

Makt genomsyrar samtliga delar av våra liv, och det räcker med en smula för att förändra din personlighet markant.

Maktförhållanden finns överallt. På skolgården, på arbetsplatsen, i familjen – och inte minst i storpolitisk skala, i form av ledare bakom militära stormakter som hotar och invaderar mindre länder.

Enligt årtionden av vetenskaplig forskning kan även ringa makt förändra allt från dina handlingar till hur snabbt hjärtat pumpar runt blodet din kropp.

Forskare har till och med upptäckt att makt kan förändra hjärnan så drastiskt att det påminner om en hjärnskada.

Läs här hur makt gör avtryck på kroppen och hjärnan:

1. Känslan av makt gör dig mindre empatisk

En av världens ledande forskare inom maktpsykologi heter Dacher Keltner och är professor i psykologi vid UC Berkeley, USA.

Efter att under decennier ha undersökt hur makt påverkar människor har han introducerat vad som kallas "maktens paradox":

– Människor får ofta makt genom att arbeta för det allas bästa genom värderingar som empati och samarbetsvilja – men tappar just dessa egenskaper så fort de får makt.

Baserat på sin egen och även andra forskares forskning förklarar Keltner att makt i vissa fall kan få människor att bete sig på samma sätt som om de hade fått en hjärnskada i frontalloberna:

De blir exempelvis mer impulsiva och får svårare att se världen ur andras synvinkel.

Bush med omvänd amerikansk flagga

Det fick stor uppmärksamhet när George W. Bush vände den amerikanska flaggan bak och fram för att heja på sina simmande landsmän under OS 2008. En berömd studie avslöjar att makt gör det svårare att se saker ur andras synvinkel.

© Getty Images

Och just det senare blev uppenbart i ett berömt försök från 2006.

Där ombads försöksdeltagarna att rita bokstaven 'E' på pannan så att andra kunde läsa den. En uppgift som krävde att de kunde se sig själva ur betraktarens synvinkel.

I studien upptäckte forskarna att det var tre gånger så stor risk att de försökspersoner som ansåg sig vara makthavare ritade bokstaven på så sätt den vände rätt i förhållande till dem själva – men fel för övriga försöksdeltagare.

2. Makt gör dig självisk

Ledare sedd bakifrån

I det så kallade kakmonsterexperimentet avslöjade något så oskyldigt som kakor hur makt kan göra oss själviska från ett ögonblick till ett annat.

© Shutterstuck

Även ringa makt kan förändra dina personlighetsdrag drastiskt och göra dig självisk från ett ögonblick till ett annat. Det visar en studie från 1998, som forskarna ofta kallar för "kakmonsterförsöket":

I det skickade de in en grupp försöksdeltagare i ett laboratorium och delade sedan in dem i grupper om tre. En i varje grupp utsågs till ledare och skulle bedöma de andra.

Forskarna placerade därefter ett fat med fem kakor i rummet.

Enligt studien var det tydligt hur den slumpmässigt utvalda ledaren hade en större benägenhet att ta en extra kaka.

Och inte nog med det: Den utsedda ledaren åt kakorna mer ohämmat än övriga: Med öppen mun och med mer smulor omkring sig.

Det senare var särskilt utmärkande för de manliga ledarna i experimentet.

3. Makt förändrar din personlighet

En liten krusning i mungipan, ett förlösande skratt eller en välmenande nickning.

Vi bombarderar varandra ständigt med små kroppsliga budskap. Den mänskliga hjärnan är utrustad med speciella nervceller, så kallade spegelneuroner, som gör att vi hela tiden speglar andras rörelser i mötet med dem, som om det vore vi själva som utförde dem.

Spegelneuronerna sitter huvudsakligen i den främre delen av hjärnbarken. Dessa nervceller gör det möjligt att exempelvis härma andras rörelser under ett samtal vilket gör att vi bättre kan förstå varandras beteende och avsikter.

Du speglar andra konstant

Makak härmar en människa
© Wikimedia Commons

Spegelneuroner upptäcktes för första gången under ett experiment med Rhesusapor 1992. Spegelneuronerna sitter främst i hjärnbarken hos både apor och människor.

© Wikimedia Commons

Hjärnbarken är den del av hjärnan som vi bland annat använder för att planera och kontrollera våra rörelser med. Bilden visar en nyfödd makak.

Samtidigt aktiverar spegelneuronerna samma områden i hjärnan som hos de som utför handlingen – även om vi inte direkt utför handlingen själva:

Om du till exempel sitter bredvid en person som kör bil kommer samma områden i hjärnan att aktiveras hos dig som hos föraren.

Men en studie från 2014 avslöjade att spegelneuronerna är betydligt mindre aktiva hos människor med makt.

I studien ombads försökspersonerna titta på en video av en hand som kramar en boll. Samtidigt övervakade forskarna hjärnaktiviteten med hjälp av så kallad transkraniell magnetisk stimulering, som övervakar nervcellernas arbete.

I försöket blev det tydligt att den del av hjärnan som ansvarar för rörelser och muskelaktivitet i kroppen, den så kallade motoriska cortex, var betydligt mindre aktiv hos de försökspersoner som kände att de hade makt.

Så gjorde forskarna

4. Hjärtat slår snabbare hos den som har makt

En av blodets viktigaste uppgifter är att förse kroppens celler med syre från lungorna och att transportera koldioxid åt andra hållet. Den uppgiften löses av de röda blodkropparna, som är fyllda med det järnhaltiga proteinet hemoglobin.

Varje minut pumpar ditt hjärta runt cirka fem liter syrerikt blod till kroppens organ och vävnader och återför det syrefattiga blodet tillbaka till lungorna.

Särskilt hjärnan är ett av kroppens mest energi- och syrekrävande organ. Trots att den bara utgör två procent av din kroppsvikt står den för 20 procent av din kropps totala syreförbrukning.

Det är just tillförseln av syre och näringsämnen från hjärtat till hjärnan som verkar gå snabbare hos personer i en maktposition.

Det var åtminstone en av slutsatserna i en
studie från 2013. Där fann forskare från University of California, USA, att det syrerika blodet går snabbare från hjärtat till hjärnan hos personer med hög social status som exempelvis poliser.