Shutterstock

Parkinsons sjukdom är två olika sjukdomar

Den invalidiserande sjukdomen kan ha sitt ursprung i både hjärnan och tarmarna.

Forskare från Århus universitet i Danmark har nu bevisat att det finns två varianter av Parkinsons sjukdom med två olika förlopp. Det ena börjar i hjärnan, det andra i tarmarna.

Parkinsons sjukdom beror på att proteinet alfa-synuklein veckar sig fel. Ett felveckat protein gör att fler proteiner veckar sig fel och att de sprider sig i kroppen och hjärnan.

När proteinerna ackumuleras i hjärncenteret substantia nigra kan det inte längre producera tillräckligt med signalämnet dopamin, vilket resulterar i de skakningar som är karaktäristiska för Parkinsons sjukdom.

Parkinson attackerar hjärncentret substantia nigra (1). Cellerna i centret (2) fylls med ett felveckat protein (3), vilket gör att centret inte längre kan producera den mängd dopamin som hjärnan behöver.

© Shutterstock

Forskarna studerade totalt 59 patienter som hade Parkinsons sjukdom eller led av en viss typ av sömnstörning som ofta föregår Parkinsons sjukdom. Orsaken till störningen är att de felveckade proteinet attackerar hjärnstammen.

Med hjälp av skanningar kunde forskarna se hur proteinet hade orsakat skador hos patienterna.

Parkinsons sjukdom kan förebyggas

Hos vissa av patienterna med Parkinsons sjukdom var sjukdomen begränsad till hjärnan och därför måste sjukdomen också ha uppstått där.

Hos de patienter som led av sömnstörningar, men inte Parkinsons sjukdom, fanns det skador på tarmarnas nervceller samt i hjärnstammen, och där anser forskarna att det felveckade protein har uppstått i tarmarna, men ännu inte hunnit breda ut sig i hjärnan.

Det gör att proteinet hos dessa patienter kan stoppas innan de hinner leda till Parkinsons sjukdom.